top of page
  • Foto van schrijverErna

Gezond door eigen regie nemen?

Bijgewerkt op: 6 sep. 2018

Zelfwaardering is een belangrijk thema dat bij kan dragen aan een positieve oriëntatie op het leven en daarmee aan een optimaal functioneren en een betere gezondheid. Het is nodig dat mensen zich richten op het positieve, om gelukkig en optimistisch te blijven ook al ontbreekt het aan realisme. Een lage zelfwaardering gaat gepaard met gevoelens van stress, depressie en/of angst en de kwaliteit van hun relaties kunnen hieronder lijden. Dit heeft invloed op sociaalgebied en op prestaties op het werk. Zelfwaardering betreft de relatie die mensen met zichzelf hebben en dit hangt sterk samen met hun relaties met anderen en de manier waarop ze zich opstellen in sociale contacten. Het beeld wat men over zichzelf heeft is de basis hoe men de wereld ziet en ontmoet. Mensen ervaren minder houvast naarmate deze basis negatiever is en ze dan ook meer problemen daarmee ervaren. Zelfwaardering betreft ook de mate waarin men zelfwaardering ontleent aan bepaalde factoren zoals extrinsieke motivatie. Men laat zich beïnvloeden, door de zelfwaarde sterk te laten afhangen van factoren zoals uiterlijk, competitie en goedkeuring van omgeving.

Narcisten lijken op het eerste gezicht een hoge zelfwaardering te hebben, maar als psychologen een test voor zelfwaardering afnemen, blijkt soms toch dat ze van binnen heel onzeker zijn over zichzelf. Een hoge zelfwaardering zegt dus niet zo veel over narcisme.

Binnen een veilige omgeving zoals bij vrienden waarin je helemaal gewaardeerd wordt voor wie je bent zal er weinig last ondervonden worden. Zodra resultaten van prestaties en wat anderen van die resultaten vinden van belang zijn voor jou, kan er een discrepantie ontstaan over wie je bent en wie je zou moeten. Er is een gevoeligheid voor goedkeuring van anderen ontstaan.

Hoe zit het dan met je Psychische gezondheid Door puur te zijn in wie je bent en los van oordelen en verwachtingen van anderen en van jezelf, zijn er geen psychische problemen te verwachten. Ben je niet bewust van onevenredigheden tussen zelfbeeld en ervaringen, zal je het idee kunnen hebben dat je jezelf steeds moet aanpassen. Gedachten, gevoelens en gedragingen vormen dan een façade. Je probeert te denken, te voelen en je te gedragen zoals anderen geloven dat je behoort te denken, te voelen en je te gedragen. Je laat je leven bepalen door wat je denkt dat je zou moeten zijn en niet door wat je bent.

Als je je laat beïnvloeden door factoren zoals uiterlijk, competitie en goedkeuring van de omgeving kan ertoe leiden dat je stress negatiever ervaart dan iemand met een hoge mate van zelfwaardering. Met als gevolg dat je het gevoel kan ontwikkelen dat je niet over de nodige coping vaardigheden beschikt om met stressoren om te gaan. Een lage zelfwaardering heeft invloed op het maken van fouten (en hoe je hierover denkt) met als gevolg het beleven van emotionele stress. Een hogere mate van zelfwaardering beschermt je tegen emotionele stress.

Sociale relaties en werk Een goede eigenwaarde kan leiden tot een beter sociaal leven. Mensen met een hoge mate van eigenwaarde en zelfrespect zijn vriendelijk en in staat om kwetsbare emoties te laten zien, zijn open en zorgzaam naar hun partners. De genegenheid van naasten kan van bijzonder belang zijn voor het zelfrespect. Goedkeuring of liefde van familieleden of directe naasten is wereldwijd een bron waaruit men zelfrespect kan ontlenen. Een hoge mate gevoel van eigenwaarde kan ten opzichte van anderen leiden tot een superieur gevoel en men gaat graag de competitie aan maar kan ook leiden tot een besef van zelfvertrouwen dat men niet beter is dan anderen

Vertrouwen in jezelf of een positieve instelling tot je werkprestatie, kan betrokkenheid op het werk geven en zelfvertrouwen opleveren. Dit is alleen mogelijk als het zelfvertrouwen hoog of gemiddeld is over je werkprestaties. Voor sommige mensen kan het gevoel van eigenwaarde gebaseerd zijn als ze ten opzichte van anderen uitblinken. Dit heeft invloed in zowel sociale relaties als werk relaties. Men gaat dan graag de competitie aan en dit verandert pas als men beseft dat zelfvertrouwen niets te maken heeft, met beter zijn dan anderen.

Wat kun je er zelf aan doen Het gevoel niet competent te zijn over slechte resultaten kunnen invloed hebben op je zelfvertrouwen, anderzijds kan het je prikkelen om je te blijven ontwikkelen. Zoals met zo veel situaties in je leven begint het met bewustwording. Bij bewustwording over jouw denken en je gedrag kan er een constructieve verandering in gang gezet worden. Hierdoor is het mogelijk jezelf stap voor stap te accepteren. Hierdoor creëer je je eigen mogelijkheden waardoor je minder situaties gaat mijden en je je positiever gaat voelen. Als je erg afhankelijk bent van factoren buiten jou, bedenk dan dat je pas gezien wordt door anderen als je jezelf wilt zien. Er is over dit onderwerp veel te vinden op internet. Jezelf motiveren in die bewustwording en stappen te ondernemen is veel moed en lef voor nodig.

Wil jij constructief in beweging gezet worden en heb je hierbij extra ondersteuning nodig neem contact met mij op wat ik voor je kan doen.

Erna Waal tel; 06-50637476 email; info@well-linked.nl of via de site.

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page