top of page

Rouw & verlies

Rouw en verlies 

We krijgen vroeg of laat allemaal te maken met verlies, in welke vorm dan ook. Het is onmogelijk om verliezen te voorkomen of ons ertegen te wapenen. Meestal dragen we verlies een leven lang met ons mee. Het liefst zouden we de impact van een verlies minimaliseren. We proberen er zo snel mogelijk overheen te komen, terwijl rouw bij verlies juist een functie heeft: het is noodzakelijk om verder te kunnen in het leven. 

 

Er zijn meer verliesgebieden dan alleen het verlies van een dierbare. Denk aan een belangrijk levensperspectief dat wegvalt, een verwachting die niet wordt vervuld zoals een promotie die niet doorgaat. Het verlies van een werksituatie door ongewenste veranderingen, bij ontslag of verandering van taken. Op zulke momenten kan een ontwrichting ontstaan vergelijkbaar met het effect van een sterfgeval, zeker als je veel in je werk hebt geïnvesteerd en er je levensvoldoening uit haalde. 

Verliezen van gezondheid of vaardigheden, een verhuizing of het stuklopen van een relatie zijn ook gebieden die een behoorlijke impact kunnen hebben. Deze situaties raken ons, leiden tot verdriet en kunnen ons uit balans brengen. De mate van hechting of de binding die je met het verlorene hebt, bepaalt de impact op jouw voelen, denken en handelen. 

Rouwen kost enorm veel energie. Je bent extra gevoelig voor zaken als (werk)druk, (werk)sfeer, opmerkingen van anderen. Rouw kan dan ook veel invloed hebben op je sociale en werkzame leven. Je kunt last hebben van vage lichamelijke klachten: vermoeidheid, concentratieverlies en een gevoel van eenzaamheid. Het zijn gevoelens waardoor je misschien ook afstand neemt van sociale contacten of waardoor er een depressie kan ontwikkelen. Het is niet ongewoon dat dit na een half jaar of een jaar ontstaat en je dan pas met iemand wilt gaan praten. 

Het is ook niet voor niets dat uitvaartmaatschappijen nazorg inzetten en organisaties met een rouwprotocol werken om verzuim of terugval te voorkomen. Hoe eerder aandacht wordt besteed aan ‘de rouwende mens’, hoe beter. Helaas is deze aandacht vaak van korte duur. Naarmate de tijd verstrijkt, is vrijwel niemand er meer mee bezig, terwijl jij het elke dag met je meedraagt. Je bent niet meer degene die je ooit was. 

 

Begeleiding 

Als je het gevoel hebt dat je vastloopt in dit proces, dat je je leven niet kunt oppakken, is het tijd om stappen te nemen en hulp te zoeken. Ik ben gespecialiseerd in begeleiding bij verlies en rouw en kan je inzicht en hulp bieden. Ik geef ruimte voor jouw verhaal en samen kunnen we ruimte voor rouw creëren in je dagelijks leven, zonder dat dit je functioneren in de weg hoeft te staan. Zo kun je jouw verlies als natuurlijk onderdeel van je leven leren zien.

Rouw en organisatie

Rouw en de gevolgen ervan kunnen een enorme impact hebben op het werk. Rouw is een privékwestie, maar een werknemer kan het proces niet zomaar uitzetten als hij aan het werk is. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg voor een zieke partner of ouder, of overlijden van een dierbare. Meestal is de beste oplossing ook om aan de gang te blijven, maar verlies vergt meer. Werkgevers zijn zich er niet altijd van bewust dat zij een grote invloed kunnen hebben op het vervolg van rouw. 

Medewerkers doen vaak hun best omdat de loyaliteit naar het werk groot is, maar ook om financiële redenen – het inkomen is onmisbaar. Het verdriet dat met een verlies gepaard gaat is echter niet geheel uit te schakelen. Werknemers die kampen met een persoonlijk verlies melden zich vaker ziek. Voor de organisatie betekent verzuim extra administratie, extra tijd, kosten en druk op collega’s. Reden genoeg om een rouwende werknemer voldoende ondersteuning te bieden. En dat gaat verder dan een condoleancekaartje of een eenmalig gesprekje. 

Bij gebrek aan adequate ondersteuning kunnen werknemers langdurig uitvallen. Op tijd signalen herkennen en actie ondernemen kunnen langdurig verzuim op de lange termijn voorkomen. Zo ben je als bedrijf preventief en kostenbesparend bezig, én draag je bij aan de terugkeer van arbeidsvreugde voor je werknemer, die zich gezien voelt. 

Begeleiding 

Soms moet de werknemer opnieuw richting geven aan zijn leven en is er alleen de behoefte om gehoord te worden of op een bepaalde manier gefaciliteerd te worden. Soms is er wat meer nodig, bijvoorbeeld door gesprekken met een professional. 

Ik bied hulp en ondersteuning bij verlies, met aandacht en gereedschap om rouw een plek te geven in het dagelijks leven en op het werk. Daarnaast geef ik advies en begeleiding aan leidinggevenden.

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact op via onderstaande button.

Anker 1
Anker 2
bottom of page